Zbieramy zużyte baterie – 2017/2018

    Przez cały rok szkolny 2017/2018 nasi uczniowie i przedszkolacy uczestniczyli w zbiórce zużytych baterii. Cieszy fakt, iż świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa jest duża i że rozumiemy, jakie zagrożenie dla środowiska niesie niewłaściwe składowanie baterii. Dzięki takim zbiórkom wszyscy angażujemy się w tworzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

  W szkole udział w zbiórce wzięły 52 osoby z klas 0-VII. Zebrano: 15 665 szt. baterii tj. 144 szt/os. Baterie zostały w specjalnych kartonach odebrane przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. – spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów przenośnych.

            Zestawienie dla poszczególnych klas :

klasa zebrana ilość

(szt.)

w przeliczeniu
na 1 ucznia (szt.)
miejsce w szkole
0 2956 123 V
1 2913 224 I
3 3382 161 III
4 3329 222 II
5 237 20 VII
 6 1991 153 IV
7 857 78 VI
Razem: 15 665 144  

    Tych, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w zbiórce baterii, uhonorowano nagrodami książkowymi i okolicznościowymi dyplomami. Są to :

I miejsce Oliwia Gierlik 3072 szt.
II miejsce Kacper Kulus 1821 szt.
III miejsce Michał Płoszajczak 1820 szt.

 

    Wyselekcjonowanie jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych wpłynie pozytywnie na  środowisko naturalne.  Niech więc czyste i zdrowe otoczenie  będzie dla wszystkich biorących udział w zbiórce największą nagrodą …