Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

06 września

04 października

08 listopada

06 grudnia

31 stycznia – semestr I

07 marca

04 kwietnia

09 maja

06 czerwca