Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

05 września

03 października

07 listopada

05 grudnia

23 stycznia – semestr I

05 marca

02 kwietnia

07 maja

04 czerwca