Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami dzieci szkolnych oraz przedszkolaków grupy „0”

08 września 2016 r.

06 października 2016 r.

10 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

26 stycznia 2017 r. – zebranie – I semestr

02 marca 2017 r.

06 kwietnia 2017 r.

11 maja 2017 r.

08 czerwca 2017 r.