AKCJA GÓRA GROSZA 2017/2018

   Towarzystwo „Nasz Dom” po raz osiemnasty zorganizowało akcję Góra Grosza, do której to włączyła się tradycyjnie nasza szkoła. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej. Akcja przeprowadzana jest w szkołach i przedszkolach w całym kraju. A udział w niej jest bardzo prosty – wystarczy zbierać monety (od 1 gr do 5 zł). Celem organizatorów  jest uświadomienie dzieciom, że nawet najdrobniejsze monety w tak dużej ilości mogą pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. A cel zbiórki jest szlachetny – wszyscy staramy się pomóc dzieciom w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych, dzieciom, które nie miały tyle szczęścia w życiu, co my…

    W naszej szkole zbiórką monet zajął się Samorząd Uczniowski na czele ze swoim opiekunem – panem Przemysławem Gustowskim. Monety  zbierane były w listopadzie i grudniu. Grosz do grosza i uzbierała nam się duża góra. W całej szkole zebraliśmy 26 037 szt. monet o wartości 503,07 zł (w ubiegłym roku dla porównania  18 384 szt. monet o wartości 300,73 zł).

        Uczniowie, którzy wyróżnili się w szkolnej akcji Góra Grosza:

           I miejsce – Mikołaj Czwojdrak  (kl. 3) – 4 300 szt. (43,00 zł)

         II miejsce – Izabela Niedbała (kl. 3) – 4 140 szt.  (62,60 zł)

        III miejsce  – Katarzyna Ratajczak (kl. 5) – 1700 szt. (29,60 zł)  

Wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę monet serdecznie dziękujemy. Cieszy fakt, że nasi uczniowie otworzyli się na drugiego człowieka i wsparli szczytny cel. Oddając choćby jeden grosz pomogliśmy dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.

Ranking klas biorących udział w akcji Góra Grosza 2017/2018

 

  Oddział 0 Klasa 1 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5  

 

Klasa 6

 

 

 

 

Klasa 7

 

 

Nauczyciele
Ilość sztuk 5 678 1 592 13 401 1 100 3620  

340

 

 

25

 

281
Suma w złotych 88,95 zł 69,86 246,36 11,00 74,07  

7,46

 

 

2,13

 

3,24
Średnia  sztuk na ucznia 237 133 638 73 302  

26

 

 

2

 

Średnia złotych na ucznia 3,7 5,82 11,73 0,73 6,17  

0,57

 

 

0,19

 

Ilość punktów

(konkurs SU)

3 4 1 5 2  

6

 

 

7

 

Suma sztuk 25756 26 037
Suma złotych 499,83 503,07
Średnia sztuk na ucznia 238,5
Średnia złotych na ucznia 4,63