IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „TĘGA GŁOWA”

10 kwietnia br odbył się w smolickiej szkole IV Międzyszkolny Konkurs  Matematyczny Tęga Głowa. Do Smolic wraz z opiekunami przyjechali uczniowie z Jutrosina, Baszkowa, Zalesia Małego, Kuklinowa oraz Kobylina. Do konkursu przystąpiło łącznie 35 doskonale przygotowanych uczniów.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie matematyki. Ważne jest również rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności logicznego myślenia, wspieranie rozwoju talentów matematycznych, mobilizowanie uczniów do stałej systematycznej pracy, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

Konkurs odbył się w pięciu kategoriach: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7 oraz klasa 8. W każdej kategorii szkołę reprezentowało dwoje uczniów, którzy zostali wytypowani w drodze rozgrywek szkolnych lub wytypowania przez nauczyciela matematyki.

Etap międzyszkolny miał charakter testu jednokrotnego wyboru, składający się z dziesięciu zadań o różnym stopniu trudności. Jedno zadanie miało charakter otwarty. Każdy uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 21 punktów. Na rozwiązanie zadań przeznaczone było 45 minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili – p. Krystyna Frala – przewodnicząca oraz p. Elżbieta Miedzińska,  p. Dorota Krystek oraz p. Jacek Kubinka.

Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania. Wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

IV klasa

I MIEJSCE                 Julia Nowak- SP Zalesie Małe

II MIEJSCE                Krystian Zmuda- SP Smolice

III MIEJSCE               Marek Zyber- SP Jutrosin

 

V KLASA

I MIEJSCE                 Mateusz Frala- SP Kuklinów

II MIEJSCE                Krystian Jabłoński- SP Zalesie Małe

III MIEJSCE               Dawid Jasiński- SP Zalesie Małe

 

VI KLASA

I MIEJSCE                 Jakub Jasiński- SP Zalesie Małe                                   

II MIEJSCE                Oliwier Brzeskot- SP Jutrosin

III MIEJSCE               Adrian Rusek- SP Jutrosin

 

VII KLASA

I MIEJSCE                 Wiktoria Lukowiak- SP Smolice

II MIEJSCE                Natalia Jarus- SP Smolice

III MIEJSCE               Klaudia Matysiak- SP Zalesie Małe

 

VIII KLASA

I MIEJSCE                 Jakub Durak- SP Baszków

II MIEJSCE                Jan Domaniecki- SP Jutrosin

III MIEJSCE               Aleksandra Szwarczyńska- SP Smolice

 

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Smolicach. Uczestnicy zostali poczęstowani pysznymi łakociami ufundowanymi przez Piekarnię Państwa Kwiecińskich.

Każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa i upominek, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu i pracę w Komisji Konkursowej.

Konkurs i uroczystość wręczenia nagród przebiegały w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!