AKCJA GÓRA GROSZA 2014

Towarzystwo „Nasz Dom” po raz piętnasty zorganizowało akcję Góra Grosza, do której to włączyła się tradycyjnie nasza szkoła. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej. Akcja przeprowadzana jest w szkołach i przedszkolach w całym kraju. A udział w niej jest bardzo prosty – wystarczy zbierać monety (od 1 gr do 5 zł). Celem organizatorów jest uświadomienie dzieciom, że nawet najdrobniejsze monety w tak dużej ilości mogą pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. A cel zbiórki jest szlachetny – wszyscy staramy się pomóc dzieciom w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych, dzieciom, które nie miały tyle szczęścia w życiu, co my…

W naszej szkole zbiórką monet zajął się Samorząd Uczniowski na czele ze swoim opiekunem – panem Przemysławem Gustowskim. Monety zbierane były od 25 listopada do końca grudnia. Grosz do grosza i uzbierała nam się duża góra. W całej szkole zebraliśmy 10621 szt. monet o wartości 197,65zł.

Uczniowie, którzy wyróżnili się w szkolnej akcji Góra Grosza:

Przemysław Matysiak (kl.1) – 1542 szt. (22,26 zł)

Marika Nowacka (kl.2) – 1450 szt. (23,20 zł)

Amelia Nowacka (kl.3) – 1416 szt. (23,20 zł)

Wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę monet serdecznie dziękujemy. Cieszy fakt, że nasi uczniowie otworzyli się na drugiego człowieka i wsparli szczytny cel. Oddając choćby jeden grosz pomogliśmy dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.