REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Wnioski do oddziałów przedszkolnych można składać w dniach:  

od 10 – do 31 marca br.

Zgłoszenia do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

można składać w dniach: od 22 lutego – do 02 marca br.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły) można składać w dniach: od 03– do 18 marca br.

UWAGA !

Karty zgłoszeń / wnioski do pobrania w przedszkolu lub

w sekretariacie w szkole.

 Prosimy o oddawanie kart zgłoszeń / wniosków w wyżej wymienionych terminach w sekretariacie w szkole.

Procedury dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w zakładce Dokumenty szkolne.