„Barwy mojej Ojczyzny”

Pod takim właśnie hasłem 11-listopadauczniowie klas III i V, z gościnnym udziałem dziewczyn z klasy VI, zaprezentowali montaż muzyczno-poetycki z okazji Święta Niepodległości. Uroczysty apel odbył się 10 listopada. Tym samym uczniowie upamiętnili 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

     Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem, sąsiadem, niewola i walka o wolność. Polska na 123 lata popadła w niewolę. Zaborcy chcieli wymazać naszą Ojczyznę z mapy świata i zniszczyć naród polski, zabrać Polakom godność, unicestwić język, kulturę i tradycję. Polacy nigdy nie pogodzili się z tyranią zaborców. Dzielnie walczyli o wolność swojej Ojczyzny. Prześladowani, skazani na tułaczkę, nie tracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wierzyli, że Ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli swoje dzieci nauczą jak być Polakami.

    Poprzez ten apel, upamiętniający, oddający cześć, chwałę i szacunek wszystkim walczącym za Ojczyznę Polakom, podziękowaliśmy za wolną Polskę. Uczniowie pod kierunkiem pań Edyty Szymczak i Krystyny Frali w obrazowy sposób przedstawili dzieje naszej Ojczyzny, poprzez zabory, po kolejne powstania i wojnę.

„W historii Polski, tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli;

Jedenastego listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości,

Ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał Dniem Niepodległości.”