„Detektyw Pozytywka na tropie”

to temat IV Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas 1 i 2 organizowanego dn. 14 maja 2019 r. przez Szkołę Podstawową w Smolicach z inicjatywy mgr Beaty Szyrner, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. W turniejowe szranki stanęły trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych  z Baszkowa, Kuklinowa, Zalesia Małego i dwie drużyny ze Smolic. Uczestnicy konkursu rozwiązywali krzyżówki, z układanki zdaniowej układali opis agencji detektywistycznej „Różowe Okulary”, na podstawie krótkiej charakterystyki rozpoznawali bohaterów, układali puzzle, rozwiązywali rebusy, odpowiadali na pytania indywidualne, wykazując się znajomością książki Grzegorza Kasdepke pt.  „Detektyw Pozytywka, a także umiejętnością logicznego myślenia, dedukowania…

           Odpowiedzi uczniów oceniały Panie: Aldona Kordus – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie oraz Dorota Krajewska – emerytowana dyrektor  SP w Smolicach, polonistka i autorka zadań.

           Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, integracja środowisk szkolnych, a przede wszystkim wspólna zabawa. I choć czuło się ducha rywalizacji, rozwiązywaniu poszczególnych zadań towarzyszył uśmiech i zorganizowana współpraca w zespołach. Zadania nie należały do najłatwiejszych, ale młodzi czytelnicy wykazali się doskonałą znajomością lektury. O końcowym sukcesie decydowała suma punktów.

           Rywalizację wygrał zespół reprezentujący, SP w Zalesiu Małym. na drugim miejscu uplasowali się drugoklasiści z SP w Smolicach,  trzecią – równorzędną  lokatę zajęli: reprezentacja  SP w Baszkowie i pierwszacy ze Smolic. Na czwartym miejscu znalazła się drużyna z Kuklinowa. Śmiało jednak można powiedzieć, że zwycięzcą jest każdy mały uczestnik konkursu, bo znajomość lektury była imponująca. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz jednakowe nagrody rzeczowe, a zwycięzcy dodatkowo – książki… Dla wszystkich przygotowano też słodki poczęstunek.

           W tym miejscu serdecznie dziękujemy sponsorom, których pomoc ułatwiła organizację konkursu. Wyrazy szacunku kierujemy pod adresem: Hodowli Roślin w Smolicach, Rady Rodziców przy SP w Smolicach i pana Wojciecha Niedbały.

            Cieszymy się, że konkurs dostarcza wielu czytelniczych wrażeń, że spotyka  się z życzliwym przyjęciem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Wierzymy, że zaowocuje wzrostem zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych, w myśl powiedzenia: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” , a korzyści płynące z czytania przełożą się na wyniki w nauce…

                A następny konkurs … już za rok.