Dożynkowe święto

12 sierpnia wszyscy gospodarze świętowali, by uczcić zakończone żniwa. Tegoroczne dożynki zgromadziły liczną publiczność, wszak wspólnie świętowali rolnicy ze Smolic i Zdziętaw. Po części oficjalnej – przywitaniu gości, wygłoszonych przemowach oraz wręczeniu wieńca i chleba dożynkowego, nastąpiła część artystyczna. Przedszkolacy i uczniowie wraz z paniami Marietą Kulus i Judytą Robakowską poświęcili kilka dni wakacyjnego odpoczynku, by dobrze przygotować się do występu. W pięknych, kolorowych strojach zaśpiewali i zatańczyli na „ludową” nutę, dziękowali za rolniczy trud, chwalili życie na wsi, wyrażali swój szacunek do chleba oraz swoje przywiązanie do małej ojczyzny. Uczniowie wręczyli zaproszonym gościom chleb i wieniec z tegorocznych zbóż. Nie zabrakło oczywiście akcentów humorystycznych. Z inscenizacji „Współczesna wieś”  dowiedzieliśmy się, jakie nowoczesne i wygodne życie prowadzą rolnicy na wsi, którzy to zamiast pracować w polu zajmują się teraz konwersacjami, biznesem, dotacjami unijnymi i polityką. Wiktoria Łukowiak natomiast w swojej piosence „Rolnik szuka żony” przypomniała wszystkim, jak dobrą partią jest współczesny gospodarz…  

   Na koniec w tradycyjnych przyśpiewkach uczniowie przypomnieli obecnemu na dożynkach włodarzowi Kobylina p. Tomaszowi Lesińskiemu oraz radnym, czego jeszcze potrzebuje nasza wioska … i daj Bóg, aby wyrażone w przyśpiewkach życzenia spełniły się.