Egzamin Ósmoklasisty w SP Smolice

   W dniach 15-17 kwietnia br. uczniowie klasy VIII przystąpili do Egzaminu Ósmoklasisty – obowiązkowego egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. W poniedziałek przez 120 minut ósmoklasiści rozwiązywali zadania z języka polskiego, we wtorek przez 100 minut „mierzyli się” z matematyką, w środę natomiast przez 90 minut z językiem obcym nowożytnym. Zgodnie z procedurami uczniowie sami dokonywali wyboru języka, stąd w ostatnim dniu egzamin odbył się dla 6 osób z języka angielskiego a dla 5 osób z języka niemieckiego.

    Egzaminy odbyły się bez zakłóceń, zgodnie z procedurami. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej a uzyskane rezultaty będą uwzględnianie podczas rekrutacji na kolejny poziom edukacyjny. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 14 czerwca br., natomiast zaświadczenia ósmoklasiści otrzymają w dniu zakończenia szkoły 21 czerwca br.