I WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów ośmioletnich szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Dnia 12 stycznia 2018 roku odbył się w naszej szkole szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki w szkole podstawowej.

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów klas VI i VII: Natalia Jarus,
Wiktoria Łukowiak, Jagoda Ratajczak, Klaudia Skupin, Natalia Wrzeszcz,
Jakub Płóciennik, Julia Kordasiewicz, Aleksandra Szwarczyńska
i Mateusz Jarczewski
.

Przez półtorej godziny uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali 23 zadania. Wśród nich były zadania zamknięte i otwarte, wymagające krótkiej bądź dłuższej odpowiedzi.

Warunkiem zakwalifikowania się do etapu rejonowego było uzyskanie
75 procent możliwych do zdobycia punktów. Pułapu tego niestety nie udało się nikomu osiągnąć.

Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy udziału!