„Każda bajka ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec to nowy początek”.

     Każdą czynność wykonuje się w życiu po raz pierwszy i po raz ostatni. Życie tak jest właśnie stworzone, że kolejne etapy kończą się, ale zaczynają się nowe…

    19 czerwca nadszedł czas rozstania z najstarszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Smolicach. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Kobylina Pan Tomasz Lesiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie Pan Piotr Chlebowski, Sołtys Smolic i Prezes OSP Smolice Pan Wiesław Skowroński, Dyrektor Szkoły Pani Marlena Kamińska, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły, Rodzice oraz Uczniowie Klas 7 i 8.

    Zgodnie z tradycją placówki ósmoklasistów pożegnali najpierw młodsi koledzy i koleżanki z klasy 7. Następnie wzruszające słowa podziękowań skierowali do nauczycieli, pracowników szkoły oraz swoich rodziców tegoroczni absolwenci. Głos zabrali również obecna i poprzednia Dyrektor Szkoły oraz Burmistrz Kobylina.

    Po wystąpieniach nadszedł najważniejszy moment. Wychowawczyni klasy 8 Pani Anna Zielonka rozdała świadectwa. Czworo ósmoklasistów odebrało świadectwa z wyróżnieniem. Następnie poprzednia wychowawczyni Pani Patrycja Całka rozdała nagrody wszystkim absolwentom. Podziękowania odebrały również Mamy działające w Radzie Rodziców za ich wieloletnią pomoc, wsparcie, zaangażowanie oraz bezinteresowną pracę na rzecz szkoły. Dokonano również wpisu do Złotej Księgi Szkoły Podstawowej w Smolicach. Zgodnie z jej regulaminem średnią co najmniej 5,0 oraz zachowanie minimum bardzo dobre osiągnęły Aleksandra Szwarczyńska i Natalia Wrzeszcz i to one zostały wpisane do Złotej Księgi. Rodzice Aleksandry i Natalii odebrali z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.

   Na koniec jeszcze raz głos zabrali absolwenci w humorystyczny sposób wspominając swoją szkołę, nauczycieli i zajęcia lekcyjne.

   Naszym drogim Absolwentom dziękujemy za lata wspólnej pracy i wszystkie wspomnienia, które zostawiacie w naszej pamięci. Nie zapomnijcie tego, czego się nauczyliście oraz osób, które was tego nauczyły. Niech smolicka szkoła i jej nauczyciele pozostaną w waszych sercach. Życzymy Wam aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Nigdy nie traćcie nadziei i wiary we własne siły i  możliwości. POWODZENIA !