Narodowe Święto Niepodległości

„Żeby Polska była Polską….”

W tym roku mija 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jedenasty listopada jest datą pamiętną i jakże ważną dla dziejów Polski. Uczniowie klasy trzeciej, piątej, szóstej i siódmej pod kierunkiem pań: Beaty Szyrner i Małgorzaty Bieganek – Szczurek przygotowali z tej okazji uroczystą akademię.

Strofami znanych polskich poetów i piosenkami żołnierskimi oraz komentarzami mówiącymi o tamtych wydarzeniach, młodzi artyści przybliżyli zgromadzonej społeczności szkolnej losy Polski począwszy od czasu zaborów, poprzez okres zrywów narodowo-wyzwoleńczych, aż po zakończenie pierwszej wojny światowej i odzyskanie upragnionej wolności. A że czasem trudno zrozumieć tę trudną, bolesną, ktoś może powie odległą  przeszłość, wszystko to zostało dodatkowo zobrazowane dzięki prezentacji multimedialnej. Słowo plus obraz łatwiej przemawiają do dziecięcej wyobraźni…

 Dialog, jaki przez cały czas trwania akademii prowadziła trójka uczniów, miał na celu uświadomienie zgromadzonym, że historię własnego narodu, kraju, każdy Polak powinien znać.  Pamięć o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny,  jest naszym obowiązkiem,
a tego typu akademie to nie tylko niecodzienne lekcje historii, lecz ważne spotkania, uczące szacunku i wdzięczności, patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny, bo jak powiedział Józef Piłsudski: Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości”.