Nauczyciele

Kamińska Marlena – Dyrektor szkoły, język niemiecki

Robaczyńska Małgorzata – fizyka, chemia

Chmielarczyk Katarzyna – muzyka

Frala Krystyna – matematyka, język niemiecki, technika, wychowawca klasy V

Gozdek Karol – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzywaczewska Małgorzata – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza 3 i 4 latki

Gustowski Przemysław – wychowanie fizyczne, informatyka

Izdebska Inocenta – język polski, wychowawca klasy VIII, zajęcia rewalidacyjne

Kulus Marieta – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy I

Łopaczyk Beata – biologia, wychowanie fizyczne, biblioteka, wychowawca klasy VII

Waścińska Justyna – język polski

Żarczyńska Katarzyna – język angielski

Robakowska Judyta – nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy IV

Piasna Weronika – religia

Szymczak Edyta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy II

Szyrner Beata – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, zajęcia rewalidacyjne, wychowawczyni klasy III

Swornowski Waldemar – religia

Zielonka Anna – język niemiecki

Kąkol Magdalena – geografia, doradztwo zawodowe

Kubicka Katarzyna – wychowanie do życia w rodzinie

Pilujska Violetta – wychowawca przedszkolny – grupa starsza 5i 6 latki