Nowy płot i parking przy szkole

   Mimo, że rok budżetowy się kończy i  środki  finansowe są już w większości wykorzystane w szkole zakończyła się niedawno bardzo potrzebna, choć niezaplanowana wcześniej, inwestycja. Przed budynkiem pojawił się nowy murek ogrodzeniowy a parking wyłożony został kostką brukową.

   O zagrożeniu, jakie stwarzało ogrodzenie przed budynkiem szkoły, placówka informowała od lat… Płot groził zawaleniem. Niestety ciągle brakowało funduszy na ten cel. Ogrodzenie niszczało coraz bardziej, a w ostatnim czasie murki i słupki betonowe zaczęły się osuwać. Sprawą zajął się sołtys Smolic pan Józef Ratajczak, który przekazał placówce środki  finansowe na ten cel… I choć pojawiły się problemy z wykonawcą z pomocą przyszedł jeden z rodziców. Pan Grzegorz Polny wraz z bratem panem Robertem Polnym podjęli się wyburzenia starego ogrodzenia oraz postawienia niskiego murku z cegły klinkierowej (dopasowanego do budynku szkoły). W trakcie prac wykonawczych,  dzięki wsparciu sołtysa Smolic oraz radnych i burmistrza Kobylina, szkoła otrzymała dodatkowe środki finansowe, by znajdujący się przy murku parking wyłożyć kostką brukową. Mimo napiętych terminów panu Robertowi Polnemu i jego ekipie również te prace udało się wykonać. Całość inwestycji wyniosła 43.000,00 zł.

    Teren przed szkołą „nie straszy” już zniszczonym i rozpadającym się płotem oraz rozjechanym, błotnistym parkingiem. Za pomoc i wsparcie w realizacji tej inwestycji podziękowania należą się przede wszystkim sołtysowi Smolic panu Józefowi Ratajczakowi. Dziękujemy również pozostałym osobom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji: radnym i burmistrzowi miasta Kobylina, panom Grzegorzowi i Robertowi Polnym oraz ich współpracownikom, a także panu Wojciechowi Niedbale…

Szkoła to nasze wspólne dobro, wspólnie więc o nią dbajmy…