O szkole

Nasza szkoła jest największą wiejską szkołą na terenie gminy Kobylin. Z zapisków księdza Cypriana Stochaja wynika, że najstarsza wzmianka o szkole pochodzi z roku 1642, kiedy to w księdze chrztów odnotowano Tomasza Kdłę (albo Kudłę), syna owczarza jako kantora i rektora szkoły. Obok niego widnieje nazwisko kantora, prawdopodobnie i nauczyciela – Jana Culmenisa (z Chełmna). Przez cały wiek XVIII nie ma żadnych informacji o szkole smolickiej. Można przypuszczać, że upadła ona tak, jak większość szkół parafialnych. W 1841 roku wybudowano nową dwuklasową szkołę z uposażeniem dla dwóch nauczycieli. Językiem wykładowym był wówczas język polski.
Pierwszy zapis w języku niemieckim widnieje w kronice szkoły pod datą 1843 rok. Wtedy do obwodu szkolnego należały wsie: Smolice, Zdziętawy, Raszewy, Rogożewo oraz część Pasierb. Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła ma ponad sto lat, a jego budowę rozpoczęła hrabina Helena von Zieten. Budynek powstawał etapami, ostatecznie rozbudowę zakończono w 1957 roku, kiedy to postawiono tzw. „przybudówkę.” W okresie powojennym placówką kierowali: pan Franciszek Kaczmarek (1946-1970) oraz pan Łucjan Świdurski (1970-2001). Dyrektorem szkoły była również pani mgr Dorota Krajewska (2001-2013). Obecnie placówką kieruje pani mgr Marlena Kamińska.

Na przestrzeni ostatnich lat budynek był systematycznie modernizowany. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono część okien. W 2001 roku oddano do użytku sanitariaty, doprowadzono wodę do wszystkich sal lekcyjnych, powstała kuchnia, a w 2006 roku bardzo nowoczesną kotłownię gazową. W 2007 roku wyremontowano nawierzchnię dziedzińca szkolnego, boiska rekreacyjnego (położono kostkę brukową), dzięki czemu uczniowie mogą bezpiecznie spędzać czas podczas przerw międzylekcyjnych. Tam też odbywają się niektóre zajęcia wychowania komunikacyjnego.
Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, posiada bogaty księgozbiór. W roku 2005 szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową z EFS, dzięki czemu może prowadzić ciekawe zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy, ale także rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych. Szkoła znana jest w powiecie dzięki udziałowi w licznych konkursach tematycznych i zawodach sportowych. Od wielu lat jej przedstawiciele zajmują czołowe miejsca w rejonowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa. W latach 2006 i 2007 brali udział w finałach wojewódzkich w Błażejewku i Poznaniu. Sukcesem na terenie gminy zakończyły się udziały w Turnieju Piłki Nożnej „Mlekołaki Cup” i „Orliki na start.” We wrześniu 2006 roku jako jedyna szkoła w gminie wprowadziła do zajęć nową dyscyplinę – unihokej. W lutym 2007 roku drużyna unihokeja wzięła udział w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Koźminie Wlkp., zajmując 3 miejsce. W szkole działa też sekcja tenisa stołowego. Młodzi pingpongiści odnoszą sukcesy na terenie gminy i powiatu. Młodzi sportowcy mają do dyspozycji boisko szkolne i salę gimnastyczną dzierżawioną od Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach. Od 2002 roku szkoła smolicka jest organizatorem Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. Zawsze w czerwcu goszczą u siebie 5-6 zaprzyjaźnionych drużyn z powiatu krotoszyńskiego.
W roku 1996 została nawiązana współpraca ze Szkołą Podstawową im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach w województwie małopolskim. Do tej pory zorganizowano siedem Zlotów Smoliczan. Tradycją szkoły są uroczystości pasowania na ucznia, spotkania z emerytowanymi pracownikami szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przedstawienia jasełkowe, organizacja szkolnej choinki, spotkań opłatkowych, Dnia Dziecka. Kalendarz imprez i uroczystości jest bardzo bogaty. Świętujemy ważne rocznice, ucząc szacunku dla tradycji i dorobku naszego narodu. Uczestniczą w akcjach Góra Grosza, Sprzątanie świata, zbierają makulaturę i zużyte baterie. Od 2002 roku w struktury szkoły włączono 2 oddziały przedszkolne, usytuowane w budynku należącym do Hodowli Roślin Smolice, położonym w pięknym parku. Do tradycji przedszkola należy organizacja pasowania na przedszkolaka, wigilii, Dnia Dziadka i Babci, Dnia Matki.