prace manualne „jeżyk”, rzut do celu, ćwiczenia oddechu „dmuchanie liścia”