Geometrzaki

W nauczaniu oprócz samej wiedzy istotny jest sposób jej przekazywania uczniom, zainteresowanie przedmiotem oraz odniesienie wiedzy matematycznej do doświadczeń życia codziennego. Te cele wspaniale realizują konkursy. Pokazują, że matematyka może być ciekawa oraz zachęcają uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku Pani Paulina Matysiak zorganizowała szkolny konkurs matematyczny, który odbył się dnia 1 marca 2013 roku. Celem konkursu była popularyzacja matematyki, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych, mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy. Zadania konkursowe dotyczyły przede wszystkim figur na płaszczyźnie oraz pól figur płaskich (kl. 6). Uczestnikami konkursu byli wszyscy uczniowie z klas 4 – 6. Stopień trudności zadań był dostosowany do wieku dzieci.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, które ufundowało Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, za które serdecznie dziękujemy.

Lista laureatów konkursu – klasa 6:

I miejsce – Katarzyna Płaczek

II miejsce – Grzegorz Kończak

III miejsce – Alicja Jackowiak

Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę sukcesów w dalszej pracy.