I już po sprawdzianie…

Prawie 363 tys. szóstoklasistów, w tym ośmioro uczniów naszej szkoły przystąpiło w czwartek dn. 04 kwietnia do sprawdzianu podsumowującego ich sześcioletnią edukację w szkole podstawowej. Sprawdzian szóstoklasisty jest pierwszym egzaminem obowiązkowym, muszą go napisać wszyscy uczniowie. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Każdy uczeń otrzymał taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy, bada i ocenia poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Motywem przewodnim tegorocznego sprawdzianu była kultura słowa. Zadania odnosiły się m.in. do fragmentów tekstów: Marii Nagajowej „Sztuka dobrego pisania i mówienia” przytaczającego anegdotę na temat występów Heleny Modrzejewskiej w Ameryce oraz wiersza Józefa Ratajczaka „Słowa ze słownika” …

W ciągu sześćdziesięciu minut uczniowie musieli się zmierzyć z dwudziestoma zadaniami zamkniętymi, w których trzeba było wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech podanych. Uczeń musiał rozwiązać też sześć zadań otwartych (wymagających samodzielnej odpowiedzi), w tym cztery zadania matematyczne i dwa stylistyczne, tj. napisać krótki tekst o tym, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać oraz list do kolegi zachęcający do przeczytania książki.

Prace uczniów będą sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. W opinii uczniów zadania nie były trudne, ale ostateczne wyniki poznamy dopiero pod koniec maja … Ze świadectwem ukończenia szkoły uczniowie otrzymają zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.