Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 12 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem specjalny program artystyczny przygotowali najmłodsi uczniowie: pierwszo – i drugoklasiści pod kierunkiem wychowawców, Pań: Edyty Szymczak i Beaty Szyrner. W pięknej scenerii utrzymanej w tonacji biało – czerwonej, przy zapalonym zniczu (symbolu naszej pamięci), małym dziecięcym serduszkiem uczniowie wypowiedzieli, wyśpiewali, wytańczyli całą swoją miłość do Ojczyzny. I choć dla kogoś, kto nie zna smaku niewoli wszystko wydaje się takie dalekie, czasem niezrozumiałe …., dzieci w prostych słowach – rymach opowiedziały historię zaborów, niewoli i powrotu Polski na mapę Europy. W programie nie zabrakło m.in. wierszy: W. Bełzy „Kto ty jesteś ?” i M. Łuczak „Biały orzeł” oraz skocznych legionowych pieśni i żywiołowego krakowiaczka, dumnie zabrzmiał też nasz hymn narodowy…

Było to bowiem bardzo radosne świętowanie, bez zbędnego patosu, nadmiaru dat i nazwisk, a nasza uroczystość miała jeden podstawowy cel:

„…Tym, co zmarli za Ojczyznę / Hołd wdzięczności Polska składa

Im to bowiem zawdzięczamy Wolność – polską mowę w szkole,

To że tylko z ksiąg historii / Poznajemy dziś niewolę …”

A że pojecie patriotyzmu nabrało dziś innego znaczenia, program zakończyło odczytanie „Dekalogu współczesnego patrioty,” który może stanowić dla każdego z nas niezwykły materiał do refleksji:

  1. Szanuj symbole narodowe Polski: hymn, godło i flagę narodową.
  2. Szanuj język i kulturę swojej Ojczyzny.
  3. Szanuj święta narodowe i rocznice.
  4. Poznawaj historię własnego kraju.
  5. Poznawaj polskie tradycje ludowe.
  6. Dbaj o piękno naszego kraju.
  7. Bądź dumny, że jesteś Polakiem gdziekolwiek będziesz.
  8. Postępuj zgodnie z duchem tolerancji i szacunku dla siebie i innych.
  9. Solidnie wypełniaj swoje obowiązki i nie ulegaj złym wpływom.
  10. Korzystaj z rozwoju nowoczesnej nauki i osiągnięć technicznych.

Program dostarczył wszystkim wielu wrażeń, był niecodzienną lekcją historii.