Plac zabaw

Początek roku szkolnego to radość uczniów ze spotkania z nauczycielami, kolegami, przyjaciółmi, a w tym roku dodatkowa radość, bo tuż przy szkole powstał wspaniały plac zabaw. Tu możemy bawić się, miło i bezpiecznie spędzać czas.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, władzom Gminy, a szczególnie Panu Józefowi Ratajczakowi, sołtysowi wsi, który poświęcił swój czas i włożył wiele wysiłku, by jak najszybciej sfinalizować wszelkie prace.