Próba sprawdzianu po klasie 6 – OKE

Dnia 3 stycznia 2013 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do próby sprawdzianu po klasie szóstej. Próba przeprowadzona została w oparciu o materiały diagnostyczne przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Nad przebiegiem sprawdzianu czuwała Komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Dorota Krajewska, członkowie: Pani Inocenta Izdebska i Pani Paulina Matysiak.

Tematem przewodnim testu była Księga Rekordów Guinness’a. Uczniowie mieli 60 minut na rozwiązanie 20 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Szóstoklasiści musieli m.in. zredagować ogłoszenie, napisać sprawozdanie oraz rozwiązać trzy zadania z matematyki.

Mamy nadzieję, że próbne sprawdziany pozwolą uczniom nie tylko sprawdzić stopień ich przygotowania, ale również będą potrafili dobrze dysponować wyznaczonym czasem.