Ratujemy i uczymy ratować

Ratujemy i uczymy ratować to program edukacyjny, który powstał dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i skierowany jest do nauczycieli i uczniów, głównie klas I – III. Koordynatorem programu w naszej szkole jest Pani Edyta Szymczak, która odbyła specjalne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez Fundację WOŚP Jerzego Owsiaka. Materiały dydaktyczne: podręczniki i ćwiczenia, filmy edukacyjne i plansze z zakresu pierwszej pomocy pozyskane z WOŚP, telefony instruktażowe, fantomy, dyplomy „Małego Ratownika” pozwalają na to, by organizować w naszej szkole specjalne szkolenia dla uczniów.

Tak było i w tym roku. W czasie ferii chętni uczniowie uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy; najpierw obejrzeli film instruktażowy „Doktor Kręciołek,” a potem przystąpili do działania: uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczyły na fantomach, jak przeprowadzić masaż serca, zrobić sztuczne oddychanie, położyć poszkodowanego w pozycji bocznej, założyć opatrunek itp.

Zajęcia te prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczą. Wierzymy, że tego typu ćwiczenia przygotują je do właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia, że wykorzystają zdobytą wiedzą…