Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

„Żal nam słonecznej pogody…” to słowa piosenki, które będziemy często wspominać. Wrzesień to nie tylko czas, gdy małymi kroczkami zbliżamy się do jesieni, ale przede wszystkim powrót dzieci do szkoły.

Dnia 3 września odbyła się uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego, którą rozpoczęliśmy mszą swiętą w miejscowym kościele parafialnym. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z nowym Księdzem Proboszczem, którym jest ks. dr Błażej Dojas. W trakcie nabożeństwa zostały poświęcone tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistów oraz dzienniczki pozostałych uczniów. Program artystyczny przygotowały Panie: Marlena Bruder i Inocenta Izdebska razem z uczniami z klasy V i VI. Dwie najstarsze klasy przywitały wierszem i piosenką wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców, księdza, ale przede wszystkim młodsze koleżanki i kolegów. Szczególnie ciepło zwrócili się do najmłodszych uczniów, do klasy I, która rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Pierwszego dnia przybyli pod opieką rodziców, którzy byli tak samo przejęci, wzruszeni, jak ich pociechy. Najmłodsi otrzymali znaczki z logo szkoły, by w ten sposób budować ich poczucie przynależności do naszej społeczności, a dla rodziców przygotowano specjalne wydanie szkolnej gazetki, w której znalazło się wiele cennych rad, jak pomóc dziecku, ułatwić jego start …

Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom bardzo dobrych ocen i sukcesów w nauce, a nauczycielom cierpliwości, wytrwałości i satysfakcji z pracy. Po akademii uczniowie spotkali się z wychowawcami. Po otrzymaniu planu lekcji w dobrych i radosnych nastrojach wszyscy wróciliśmy do swoich domów.