Sprawdzian z …. Bratkiem

Dnia 14 marca br. trzecioklasiści naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty przygotowanego już po raz szósty przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON z Gdyni. Jego celem jest sprawdzenie, jak uczniowie radzą sobie z czytaniem, pisaniem, myśleniem matematycznym.

Przed rozdaniem arkuszy testu z języka polskiego uczniowie obejrzeli film terapeutyczny. Stanowisko psychologów jest jednoznaczne – układ nerwowy dzieci w tym wieku jest słabo przygotowany do radzenia sobie z silnym stresem. Dlatego wskazane jest odpowiednie wprowadzenie uczniów w tę sytuację. Film, który został przygotowany przy udziale psychologów i zawodowych aktorów z teatru lalek, pozwolił ograniczyć stres i wyzwolić odpowiednią koncentrację. Wraz z bohaterem filmu – Bratkiem uczniowie ćwiczyli oddech, masowali dłonie, wyciszyli się, słuchając muzyki relaksacyjnej.

Z uśmiechem na twarzach trzecioklasiści przystąpili do sprawdzianu, którego temat przewodni brzmiał: „Spotkanie w ciemnościach” i obejmował dwie części – polonistyczną i matematyczną. Na rozwiązanie każdej z nich uczniowie mieli 45 min, a zdobyć mogli max 20 pkt. Arkusz każdego ucznia zdobiła naklejka z wizerunkiem Bratka …

Test z języka polskiego zawierał 12 zadań (8 zamkniętych, wymagających wyboru jednej poprawnej odpowiedzi spośród trzech podanych i 4 zadania otwarte, wymagające samodzielnej odpowiedzi). Uczniowie czytali tekst o wyprawie Muminka i jego Mamy do lasu i spotkaniu z małym zwierzaczkiem; wskazywali wyrazy o znaczeniu przeciwnym, stopniowali przymiotniki, tworzyli rodzinę wyrazu „las”, opowiadali wspólną wędrówkę Muminków i zwierzaczka.

Część matematyczna zawierała 14 zadań (10 zamkniętych i 4 otwarte), a uczniowie musieli wykazać się umiejętnością obliczenia odległości, sumy, ilorazu, obwodu prostokąta; znajomością znaków rzymskich; odczytać dane z zegara, termometrów, kalendarza.

Według trzecioklasistów zadania nie były trudne. Czy tak było rzeczywiście, okaże się po sprawdzeniu prac uczniów. Przystąpienie szkoły do sprawdzianu daje nam też możliwość porównania wyników naszych trzecioklasistów z ich rówieśnikami w kraju …