„Wszystko co kocham, to właśnie tu …”

Tegoroczne wiejskie dożynki, tradycyjne święto plonów, kończące prace żniwne na roli, stały się nie tylko okazją do wyrażenia szacunku, podziękowań dla rolników, ale i deklaracją przywiązania, miłości do swojej wioski, naszej małej Ojczyzny, bo:

„Wszystko co kocham, to właśnie tu …

śród łąk szerokich, pachnących ziół.

Kościółek mały i bicia dzwon,

moje Smolice, ojcowski dom …”

Na program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły składały się wiersze i piosenki, układy taneczne oraz „indiański taniec żniwny,” obrazujący siew i wzrastanie zboża… Dzieci mówiły o tym, jak wielu rąk potrzeba, by mieć kawałek chleba, a także wręczyły dorodny bochen – owoc pracy rąk ludzkich i dar Boga -sołtysowi wsi, prosząc:

„… Dzielcie ten chleb sprawiedliwie, dzielcie, jak potrzeba.

Niech na żadnym polskim stole nie zabraknie chleba…”

Występ zakończyły tradycyjne przyśpiewki, w których nieco z przymrużeniem oka śpiewano o tym, co dobrego dzieje się w wiosce…

Przedszkolacy przygotowali wiązankę piosenek i tańców ludowych…

Zgromadzeni licznie mieszkańcy naszych wsi i zaproszeni goście wszystkie występy nagrodzili gromkimi brawami…