Znam swoją Gminę

Dnia 09 maja br. odbył się gminny finał konkursu czytelniczego organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kobylinie. Jego celem była popularyzacja wiedzy o wybitnych postaciach, miejscach, zabytkach związanych z naszym regionem; budowanie poczucia tożsamości z miejscem urodzenia, zamieszkania, rozwijanie postaw patriotycznych …

Dwanaścioro uczestników konkursu zostało wyłonionych w drodze szkolnych eliminacji. Naszą szkołę reprezentowały Alicja Jackowiak i Agnieszka Lekosz z klasy 6. By przygotować się do konkursu uczniowie poznali opracowania dotyczące Kobylina i ziemi kobylińskiej, przeszłości i dnia dzisiejszego …

Każdy z uczestników losował kopertę, która skrywała trzy konkursowe pytania i odpowiadał na nie w formie pisemnej. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi można było uzyskać max 13 pkt. Tylko jedna uczestniczka – Sandra Fabianowska sprostała temu zadaniu. Nas cieszy fakt, że w czołówce znalazły się nasze dziewczyny. Alicja zajęła – czwarte, a Agnieszka piąte miejsce.

W ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród udział wziął p. Zenon Świderski, nasz regionalista, znawca Ziemi Kobylińskiej, który pogratulował uczestnikom wiedzy, zachęcał do poznawania historii i tradycji naszej małej ojczyzny …

Może warto? Bo jak mówi stare powiedzenie często jest tak, że „Cudze chwalicie swego nie znacie …”