Gminny Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to bardzo ważna sprawa, dlatego ogromny nacisk kładziemy na znajomość przepisów ruchu drogowego.

Dnia 03 kwietnia 2014 roku odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Konkurs odbył się w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Celem turnieju było wyłonienie drużyny na eliminacje powiatowe. W konkursie uczestniczyły drużyny z Gminy Kobylin: Szkoła Podstawowa Kuklinów, Szkoła Podstawowa Smolice oraz gospodarze Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. W tym roku zabrakło przedstawicieli Szkoły Podstawowej z Zalesia. Naszą szkołę reprezentowało czworo szóstoklasistów: Klaudia Andrzejewska, Kinga Sroczan, Adam Kulawski i Mikołaj Płóciennik. 

Komisja konkursowa, czyli przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Policji oraz opiekunowie drużyn czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 25 pytań oraz sprawdzano umiejętność jazdy po torze przeszkód. Uczestnik był karany ujemnymi punktami za nieprawidłowy przejazd. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test i pokonywali tor przeszkód. Po zsumowaniu punktów wyłoniono drużynę. Oto wyniki:

SP Kobylin – 279 – I miejsce

SP Smolice – 265 – II miejsce

SP Kuklinów – 233 – III miejsce

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Kobylina, która będzie reprezentowała naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się dnia 16 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie. Nasi szóstoklasiści zajęli drugie miejsce, jednak sam wynik nie jest najważniejszy. Cenniejsza jest świadomość czyhających zagrożeń na uczestników ruchu drogowego oraz chęć pogłębiania swojej wiedzy, aby ustrzec się niebezpieczeństw. Uczestnikom serdecznie gratulujemy.