Wynalezienie telefonu, dźwięk i muzyka czyli o sprawdzianie szóstoklasistów…

Dnia 01 kwietnia br. w całej Polsce do sprawdzianu przystąpiło blisko 351 tys. szóstoklasistów, wśród nich dziewięcioro naszych uczniów. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie rozpoczęli  pracę z zestawem o godz. 9:00. Praca z arkuszem trwała 60 minut .

Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzano poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Są to: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Wynalezienie telefonu, dźwięk i muzyka były jednym z motywów zestawu 26 zadań, 20 z nich to zadania zamknięte – należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych.

Zadania odnosiły się tekstu Juliusza J. Herlingera pt. „Zaklęty dźwięk” oraz fragmentu wiersza Jerzego Kamila Weintrauba „Muzyka”. Uczniowie korzystali z informacji zawartych w tekstach,  rysunkach pomocniczych, tabelach – cennikach. Samodzielnie redagowali ogłoszenie o zbiórce książek i zabawek przeznaczonych na loterię oraz pisali opowiadanie, którego bohaterowie wspólnie rozwiązują jakiś problem, w myśl zasady: Co dwie głowy, to nie jedna. Piszący sprawdzian musieli się także wykazać np. rozumieniem pojęcia czasu oraz umiejętnością rozwiązywania zadań z geometrii, rozwiązywali zadania dotyczące zakupów (pieniędzy ), odległości, ilości miejsc przy stolikach w restauracji, cen biletów, czasu, objętości, figur i brył geometrycznych.

I choć, wg opinii uczniów, zadania były łatwe, bardzo intensywnie pracowali do samego końca wyznaczonego czasu. Teraz prace zostaną sprawdzone przez niezależnych egzaminatorów, a my poczekamy na wyniki do końca maja …

Uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.

Tegoroczny sprawdzian po raz ostatni był przeprowadzany według standardów obowiązujących od 2002 r. Od 2015 roku będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu.