„K3” czyli KOMPETENCJE TRZECIOKLASISTÓW 2015

Uff! Trzecioklasiści mogą odetchnąć, ponieważ są już po kolejnym sprawdzianie zewnętrznym, opatrzonym tajemniczym symbolem „K3” czyli Ogólnopolskim Badaniu Kompetencji Trzecioklasistów, które odbyło się 19.05.2015 r.

Tym razem, tak samo jak podczas sprawdzianu przygotowanego przez Wydawnictwo OPERON, test składał się z dwu części: polonistycznej i matematycznej. Pewnym nowum było wprowadzenie zestawów o symbolach P1 i P2 dla części polonistycznej oraz M1 i M2 dla części matematycznej, co miało zapewnić samodzielność pracy piszącym uczniom. Na napisanie każdej z nich dzieci miały do dyspozycji 45 minut. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem wychowawca klasy odczytał instrukcję dla ucznia
i odpowiedział na pytania, które mogły dotyczyć tylko instrukcji, sposobu pracy z arkuszem. Część polonistyczna zawierała obszerny tekst popularno-naukowy o bakteriach
i antybiotykach… Na jego podstawie należało udzielić pięciu samodzielnie zredagowanych pisemnych odpowiedzi oraz w dwóch zadaniach zakreślić jedną poprawną z czterech podanych… Jako dłuższą formę wypowiedzi wybrano list do Mikołajka, w którym należało przekonać go do wizyty u dentysty. W sumie trzeba było udzielić odpowiedzi na 8 pytań. Wymagały one od uczniów sprawności językowej i opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyciągania wniosków.

Z matematyki sprawdzane były kompetencje z obszaru sprawności rachunkowych, wyobraźni geometrycznej oraz umiejętności rozwiązywania różnego typu zadań tekstowych. Aby prawidłowo rozwiązać 15 zadań, trzeba było wnikliwie przeczytać ich treść, a niekiedy uważnie obejrzeć pomocniczy rysunek. Do rozwiązania zadań niezbędna okazała się umiejętność obliczania obwodów figur geometrycznych, wykonywania obliczeń zgodnie z kolejnością wykonywania działań, znajomość kalendarza czy … bardzo bystry wzrok.

Trzecioklasiści pracowali bardzo wytrwale, samodzielnie i w wielkim skupieniu. Sprawdzian przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych nie ma na celu sprawdzania konkretnej wiedzy, a diagnozę. Chodzi o to aby uczniowie i nauczyciele otrzymali informację zwrotną, jakie efekty przynosi ich codzienna praca. Pokaże ona mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki, a to u progu klasy 4 pomoże nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami.

Pierwsze wyniki znane będą już po 48 godzinach od wprowadzenia ich do systemu komputerowego i dotyczyć będą wyników poszczególnych uczniów. W czerwcu dyrektorzy szkół będą mogli porównać, jak wypada ich szkoła w badaniu na tle innych szkół z terenu województwa.