Konkurs Matematyczny Pangea

W nauczaniu oprócz samej wiedzy istotny jest sposób jej przekazywania uczniom, zainteresowanie przedmiotem oraz odniesienie wiedzy matematycznej do doświadczeń życia codziennego. Te cele wspaniale realizują konkursy. Pokazują, że matematyka może być ciekawa oraz zachęcają uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Dnia 03 marca 2015 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Matematyczny Pangea, którego Organizatorami są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy. Jego założeniem jest propagowanie matematyki wśród uczniów. Cele konkursu to zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów nauką, ocena poziomu ich wiedzy, rozwijanie zdolności uczniów do nauki i zapewnienie im integracji oraz nagrodzenie najlepszego uczestnika.

Uczestniczyło w nim 16 osób z klas 4-6. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą wykraczającą poza wiadomości omawiane na lekcjach matematyki. Każdy z uczestników musiał rozwiązać w ciągu 45 minut 15 zadań, a następnie zaznaczyć rozwiązania na karcie odpowiedzi. Niektórzy pracowali wytrwale do samego końca. Po sprawdzeniu wyników 150 najlepszych osób w każdej kategorii uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym, który odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu.

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie Pangea po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz życzę sukcesów w dalszej pracy.