Ogólnopolskie badanie kompetencji klasy 5 … czyli K5

W dniu 19 maja 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził Badania Kompetencji Piątoklasistów (K5)w zakresie języka polskiego i matematyki. Celem tego badania jest dostarczenie nauczycielom i rodzicom informacji o tym, jaki jest poziom wiedzy i umiejętności polonistycznych i matematycznych dzieci na tym etapie edukacji. Wyniki badania pokażą, w czym uczniowie są dobrzy, bardzo dobrzy albo świetni oraz nad czym jeszcze warto popracować, by na sprawdzianie szóstoklasisty wypadli jak najlepiej. Zestawy zadań z badania K5 przypominają te ze sprawdzianu szóstoklasisty.

Badanie K5 ma charakter diagnostyczny. Jest to badanie ogólnopolskie a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. Po zakończeniu badania i wprowadzeniu danych do programu komputerowego szkoła otrzyma informacje o wynikach uczniów na tle całej populacji uczniów biorących udział w badaniu. Wyniki piątoklasistów będą wskazówkami, które pozwolą nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów oraz lepiej zaplanować pracę w klasie 6.

Smoliccy piątoklasiści podeszli do badania bardzo poważnie. Do szkoły przyszli tego dnia ubrani na galowo. Pełni zapału przez 45 minut rozwiązywali zestawy zadań najpierw z języka polskiego, a później z matematyki. Czas pokaże, jakie osiągnęli wyniki …