Program „Ratujemy i uczymy ratować”

Już po raz kolejny w dniu 17 lutego 2015 r. pod opieką pań: E. Szymczak i I. Izdebskiej chętni uczniowie klas I-VI naszej szkoły przystąpili do realizacji programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Jest to to program prowadzony dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla dzieci, fantom Little Anne i małe fantomy, film animowany oraz instruktażowy, które w sposób ciekawy, atrakcyjny i przystępny dla dzieci przedstawiają ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Na początku dzieci obejrzały film animowany, w którym doktor Kręciołek w prosty i obrazowy sposób uczył, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia dziewiętnaścioro uczniów przystąpiło do części praktycznej.

W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Takie zajęcia uczą odpowiedzialności za siebie i innych, a udzielanie pierwszej pomocy staje się czymś naturalnym.