Przeszkoleni, by ratować …

Obowiązkiem każdego człowieka jest udzielenie pierwszej pomocy osobom, które jej potrzebują. Ale by udzielić pomocy, trzeba najpierw wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie temu służyło spotkanie, jakie odbyło się w naszej szkole 15 czerwca br.

W ramach wprowadzonej w Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie innowacji pedagogicznej odwiedziła naszą placówkę grupa młodzieży wraz ze swoim opiekunem – panem Karolem Gozdkiem. Uczniowie kobylińskiego gimnazjum i szkoły zawodowej na zajęciach EDB (Edukacja dla bezpieczeństwa), pod czujnym okiem pana Karola, są szkoleni m.in. w udzielaniu pierwszej pomocy. EDB jako przedmiot wprowadzony został od 1 września 2009 r. jako jedna godzina na tydzień w całym cyklu kształcenia w gimnazjum, a od września 2012 r. obowiązuje w tej samej liczbie w szkole ponadgimnazjalnej. I mimo że liczba godzin niewielka, to podopieczni pana Karola wykazali się ogromną wiedzą i jeszcze większymi umiejętnościami. Tym właśnie podzielili się z naszymi uczniami.

W trakcie godzinnego spotkania dowiedzieliśmy się, jak postępować w różnych sytuacjach zagrożenia życia: w przypadku omdlenia, zatrzymania oddechu i akcji serca, zaczadzenia czy utonięcia. W praktyczny sposób przedstawiono również, jak postąpić, gdy jest się świadkiem bójki. Nasi uczniowie dowiedzieli się także, czemu służy i jak wykonać „stonkę-biedronkę”. Największe zaciekawienie wzbudził pokaz użycia deski ratowniczej. Wszystkie wykonywane przez młodych ratowników czynności i zachowania komentowane były skrupulatnie przez opiekuna, dzięki czemu obserwatorzy wiedzieli, co się dzieje, co należy zrobić w danej sytuacji i jak zareagować. Przypomniane zostały oczywiście numery alarmowe oraz sposób korzystania z nich.

Smoliccy uczniowie mieli również okazję wykazania się swoją wiedzą na temat sytuacji zagrożenia życia i koniecznego wówczas postępowania. Za każdą dobrą odpowiedź nagradzani byli zawartością „magicznej” apteczki – krówką bądź tic-tacami.

Spotkanie zakończyło się praktycznymi ćwiczeniami bandażowania i opatrywania ran. Uczniowie klas I-III opuścili szkołę w bandażach, plastrach, chustach trójkątnych i innych opatrunkach, wzbudzając tym zaciekawienie, a czasem i przerażenie wśród czekających pod szkołą rodziców.

Serdecznie dziękujemy panu Karolowi Gozdkowi oraz jego podopiecznym: Dominice Drobińskiej, Patrycji Jackowiak, Klaudii Kaczmarek, Adriannie Kołodziej, Angelice Koniecznej, Jolancie Radojewskiej, Stanisławowi Czwojdzińskiemu, Jakubowi Machowskiemu, Tobiaszowi Matysiakowi oraz Damianowi Szymkowiakowi. Zajęcia z pierwszej pomocy dostarczyły naszym uczniom niezapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim służyły przekazaniu wiedzy na najważniejszy temat – ratowanie ludzkiego życia.