„Zapamiętajże narodzie: W waśni zguba, siła w zgodzie”

Dnia 4 maja 2015 w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowały klasy I i IV pod kierunkiem pań E. Szymczak i I. Izdebskiej. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili twórców Konstytucji oraz najważniejsze wydarzenia z tamtych lat. Przypomnieli, jak ważną wartością jest wolność.

Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci. Jednym z głównych celów akademii było wyrobienie wśród naszych uczniów postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszmy się wolną Polską i pamiętajmy o tym, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze.