Pracownicy

W sekretariacie pracuje pani Mariola Kamińska.

O czystość w szkole dbają panie: Beata Kulus i Aneta Kempa.

Naszym woźnym jest pan Józef Cichaszek.