Program edukacyjny ,, Ratujemy i uczymy ratować”

Tradycyjnie podczas  ferii zimowych chętni uczniowie mogli przystąpić do realizacji Programu ,, Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzony jest w naszej szkole od wielu lat.

    02 lutego grupa 28 uczniów z różnych klas spotkała się w szkole, by pod czujnym okiem pani Edyty Szymczak przystąpić do części teoretycznej i praktycznej programu. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyposażyła szkołę w podręczniki, fantomy, filmy edukacyjne i instruktażowe, by uczniowie jak najlepiej mogli poznać zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe zasady ratujące życie.

    Uczniowie obejrzeli film instruktażowy jako wprowadzenie do tematu zajęć, poznali teoretyczną część zasad udzielania pierwszej pomocy. W dalszej części spotkania dzieci wykonały rozgrzewkę, zgodnie z poleceniami ,,Doktora Kręciołka”- bohatera filmu animowanego. Po zgłębieniu wiedzy teoretycznej i wykonaniu ćwiczeń rozgrzewających uczniowie przystąpili do części praktycznej zajęć. Zajęcia praktyczne odbywały się w grupach. Każda z grup posiadała osobę, która brała udział w tego typu zajęciach i mogła pozostałym uczestnikom pokazać właściwie przeprowadzoną  resuscytację oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie każdy uczestnik  wykonywał  ćwiczenia powtarzając je wielokrotnie.

    Cieszy fakt, że uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach przygotowujących ich do udzielania pierwszej pomocy. Wiedza zdobyta podczas zajęć uczy właściwego zachowania w sytuacjach zagrażających życiu.