Cyfrowa Szkoła – program Aktywna Edukacja

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowany był program Aktywna edukacja – Cyfrowa Szkoła prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jest to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej. Program realizowany jest w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kurs składał się z 6 modułów i 2 spotkań stacjonarnych. Udział w nim wzięły 4 osoby: pani dyrektor Marlena Kamińska, pan Przemysław Gustowski (koordynator szkolny) i panie Paulina Matysiak i Beata Szyrner (koordynatorki przedmiotowe). Celem interaktywnego e-learningowego kursu było podniesienie jakości nauczania i uczenia się przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych z wykorzystaniem koncepcji oceniania kształtującego. Kurs miał charakter coachingowy, czyli opierał się na indywidualnej relacji uczestnika i moderatora. Uczestnicy zapoznali się z materiałem dydaktycznym, realizowali opisane w kursie zadania i przedstawiali moderatorowi przeprowadzone działania i ich efekty. Uczestnicy otrzymywali informacje zwrotne z oceną działań. Dodatkowo wszyscy brali udział w spotkaniach w lokalnej sieci, w czasie których można było wymienić się z innymi uczestnikami kursu doświadczeniami, dobrymi praktykami, itp.

Po ukończonym programie szkoła otrzymała „Certyfikat szkoły gotowej na TIK”. Szkoła gotowa na TIK to szkoła, w której dyrektor i nauczyciele wiedzą, jakiego sprzętu potrzebują i jak będą go wykorzystywać w nauczaniu i uczeniu się uczniów.

Cyfrowa Szkoła