Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Lepsza Szkoła to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujący m.in. nauczycieli matematyki. Nauczyciele uczestniczący w projekcie edukacyjnym GWO sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów, są to tzw. Sesje z plusem.

Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej. Nauczyciel regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy może prawidłowo ocenić jej postępy i braki.

Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem. Dzięki szczegółowym raportom nauczyciel może dobrze zaplanować swoją pracę. Za każdym razem można zobaczyć czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią oraz które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności. Do programów Lepszej Szkoły przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

W naszej szkole projektem zajęła się pani Paulina Matysiak – Zalewska – nauczyciel matematyki, która wraz z uczniami pracuje z podręcznikami Matematyka z plusem. Uczniowie naszej podstawówki już od kilku lat uczestniczą w tym projekcie.

W skład Lepszej Szkoły wchodzą nie tylko Sesje z plusem, ale i program Próbny sprawdzian. Jest przeznaczony dla najstarszych uczniów szkoły podstawowej. Ma on na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności, sposobów ich rozwiązywania z użyciem karty odpowiedzi.

Ponadto GWO przygotowuje tzw. Powtórki z plusem. Są to cykliczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów przygotowujących się do sprawdzianu po szkole podstawowej.