Projekt „Umiem pływać”

   Szkoła Podstawowa w Smolicach przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program ten zakładał prowadzenie nauki pływania w grupach do 15 osób w okresie od października do grudnia 2018 r. Nauka pływania prowadzona była jako zajęcia pozalekcyjne w formule wyjazdu na pływalnie „Wodnik” do Krotoszyna. Udział w zajęciach był całkowicie bezpłatny – wszystkie koszty związane z transportem, wejściem na pływalnie, opłaceniem instruktorów pływania oraz ubezpieczeniem uczestników pokrywały Wielkopolskie Zrzeszenie LZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gmina Kobylin. Natomiast nauczyciele pracowali jako wolontariusze.

   W zakończonym 7 grudnia projekcie udział wzięło 15 uczniów klas I i II.  W każdy piątek pod opieką p. Marleny Kamińskiej wyjeżdżali na pływalnię „Wodnik” do Krotoszyna, gdzie oswajali się z wodą i uczyli podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym pod czujnym okiem instruktorów pływania i ratowników.