Projekt „Umiem pływać”

   Od lutego do kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolicach uczestniczyli w bezpłatnych lekcjach pływania w ramach programu „Umiem pływać”. Nauka pływania prowadzona była jako zajęcia pozalekcyjne w formule wyjazdu na pływalnie „Wodnik” do Krotoszyna. Udział w zajęciach był całkowicie bezpłatny – wszystkie koszty związane z transportem, wejściem na pływalnie, opłaceniem instruktorów pływania oraz ubezpieczeniem uczestników pokrywały Wielkopolskie Zrzeszenie LZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gmina Kobylin.

   W zakończonym 17 kwietnia br. projekcie udział wzięło 15 uczniów klas I i II SP Smolice.  W każdą środę pod opieką p. Marleny Kamińskiej wyjeżdżali na pływalnię „Wodnik” do Krotoszyna, gdzie oswajali się z wodą, uczyli podstawowych ruchów i różnych stylów pływania a przede wszystkim aktywnie spędzali czas i dobrze się bawili pod czujnym okiem instruktorów pływania i ratowników.