Przedszkolacy witają WIOSNĘ

„Już ozimina szumieć zaczyna, że nie powróci mróz

i po tym można od razu poznać, że wiosna jest tuż, tuż. „

    21 marca dzieci przedszkolne w pięknym, kolorowym pochodzie pożegnały zimę. Idąc ulicami Smolic dzieci grały na instrumentach oraz wiwatowały „Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!”. Następnie zgodnie z tradycją udały się do parku, by w znajdującym się tam stawie utopić Marzannę – symbol zimy.