Przedszkole – rok szkolny 2012/2013

Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową drogą pójdziemy odważnie …

Bajka w prezencie na Dzień Dziecka

Dla mojej Mamy

Wycieczka do zoo we Wrocławiu

Sto lat dla Pań …

Ostatki z … Babcią i Dziadkiem …

Wigilia w przedszkolu

Mikołajki w przedszkolu

Pasowanie na przedszkolaka