Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową drogą pójdziemy odważnie …

Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową drogą pójdziemy odważnie …

Te słowa piosenki najlepiej oddają atmosferę pożegnania przedszkola. W obecności licznie zgromadzonych rodziców, dziadków i zaproszonych gości – ks. Proboszcza, dr. Błażeja Dojasa, Nauczycieli i Pracowników najmłodsze dzieci wierszem, piosenką, tańcem żegnały swoich starszych kolegów, którzy od wrześnią rozpoczną naukę w szkole.

Starszacy wspominali swój pobyt w przedszkolu … Dzień, kiedy po raz pierwszy przekroczyli jego progi, mówili o swoich doświadczeniach, zabawach, przygodach, przyjaźniach. Z małym żalem spoglądali na to, co minęło, żegnali swoje ukochane Panie, zabawki, kolegów, ale ciekawość tego, co przed nimi wzięła górę …

Na pamiątkę pobytu w przedszkolu wszystkie siedmiolatki i troje sześciolatków otrzymali okolicznościowe dyplomiki i upominki w postaci przyborów szkolnych, przygotowane przez Radę Rodziców. Nie zabrakło też słodkich upominków dla pozostałych przedszkolaków. Wszystkim dzieciom wręczono też dyplomy ukończenia katechezy w roku szkolnym 2012/2013, bo na wakacyjne szlaki dzieci zabierają Pana Boga, co deklarowały w piosence kończącej uroczystość …

Rodzice z niemałym wzruszeniem spoglądali na swoje pociechy. Trzeba przyznać, że wiele się nauczyły w przedszkolu, pięknie śpiewają, recytują, tańczą, tworzą wspaniałą, wielką przedszkolną rodzinkę …