Rada rodziców przedszkola

Prezydium Rady Rodziców Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

przewodnicząca – pani Anita Mielcarek

zastępca – pan Tomasz Hauza

skarbnik – pani Michalina Dembska-Kmiecik