Słonik Aban dla przedszkolaków …

W ramach akcji „Październik miesiącem edukacji”, ogłoszonej po raz kolejny przez PKP Polskie Linie Kolejowe, przedszkolacy z Oddziału przedszkolnego przy SP w Smolicach (dnia 23 października) uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym, wysłuchali „Kolejowej przygody Piotrusia” (materiały edukacyjne kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj”), poznali znaki drogowe, jakie można spotkać przy przejazdach kolejowo – drogowych, zasady zachowania się w obszarach kolejowych i zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności.

Dzieci w wielkim skupieniu słuchały informacji, żywo reagowały i chętnie dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Na zakończenie spotkania wszyscy przedszkolacy otrzymali maskotkę kampanii – żółtego słonika Abana, który nie tylko będzie miłą pamiątką, towarzyszem zabaw, ale będzie przypominał o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, bo:

„… pociąg trudno hamuje,

I długo się zatrzymuje.

I dlatego przed przejazdem

Musi się zatrzymać każdy …”