Rada rodziców

Nowe Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

  • przewodnicząca : p. Anna Kowalczyk
  • wiceprzewodnicząca : p. Marta Polna
  • skarbnik :p.  Ilona Wielebińska
  • sekretarz : p. Agnieszka Czwojdrak
  • członkowie : p. Marta Niwczyk, p. Daria Niedbała