Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbyła się 4 września.

   Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczennice klasy szóstej i siódmej powitały przybyłych gości: Burmistrza Kobylina – p. Rafała Nowackiego, Księdza Dziekana dr Błażeja Dojasa, Sołtysa Smolic i Radnego Kobylina – p. Józefa Ratajczaka, Sołtysa Zdziętaw – p. Hannę Szymańską oraz Panią Dyrektor Marlenę Kamińską, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

   W części artystycznej uczennice kl. 5-7 wierszem, piosenką i tańcem pożegnali minione wakacje oraz powitali nowy rok szkolny. Nie zapomniały również o wydarzeniach sprzed 78 lat – wydarzeniach z września 1939 roku.

   Po występach głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Marlena Kamińska, która przedstawiła krótkie sprawozdanie z realizacji przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego oraz omówiła organizację pracy w nowym roku szkolnym. Szczególnie powitała nowych nauczycieli i pierwszoklasistów. Następnie głos zabrali zaproszeni gości.

   Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy liczbą 85 uczniów w 6 oddziałach szkolnych. Nie została utworzona klasa II, ale w zamian za to powitaliśmy w szkole klasę VII. “Rozrosło się” również grono pedagogiczne, które w tym roku szkolnym liczy 22 nauczycieli.

   Rok przedszkolny rozpoczęliśmy liczbą  63 dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych. Z  uwagi na dużą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym w budynku szkoły nadal funkcjonuje oddział „0” liczący 23 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Opiekę nad tym oddziałem sprawuje p. Marieta Kulus. Oddziały „1” i „2” funkcjonują w budynku przy parku. W oddziale „1” pod opieką p. Violetty Pilujskiej przebywa 16 dzieci w wieku 5 lat. Oddział „2” to 23 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Wychowawcą w tym oddziale jest p. Małgorzata Grzywaczewska.

   Wszystkim dzieciom szkolnym i przedszkolnym życzymy, aby właśnie rozpoczynający się rok był  pełen wrażeń, ciekawych przygód, zdobytych umiejętności, rozwijanych talentów i poszerzonej wiedzy. Nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości, cierpliwości i dużo wyrozumiałości.