Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

   Tegoroczna inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbyła się 3 września. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie pani dyrektor Marlena Kamińska powitała przybyłych gości: Księdza Kanonika dr Błażeja Dojasa, inspektor ds. oświaty panią Sylwię Wachowiak, sołtysa Smolic i Radnego Kobylina pana Józefa Ratajczaka, sołtysa Zdziętaw panią Hannę Szymańską, wszystkich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, no i oczywiście uczniów.

   W części artystycznej uczniowie klas 4-8 wierszem i piosenką  pożegnali minione wakacje oraz powitali nowy rok szkolny. Nie zapomniano o wydarzeniach sprzed 79 lat – wydarzeniach z września 1939 roku.

   Po występach głos zabrała dyrektor szkoły, która omówiła przygotowanie placówki oraz organizację pracy w nowym roku szkolnym. Szczególnie powitała nowych nauczycieli, pierwszoklasistów i zerówkowiczów. Następnie głos zabrali zaproszeni gości. Po zakończeniu części oficjalnej Ksiądz Kanonik poświecił w obecności pani dyrektor, gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów klas 7-8 nowe pomieszczenia lekcyjne, a uczniowie zawiesili na ścianach krzyże.

   Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy liczbą 107 uczniów w 7 oddziałach szkolnych. Nie została utworzona klasa 3, ale w zamian za to powitaliśmy w szkole klasę 8. “Rozrosło się” grono pedagogiczne, które w tym roku szkolnym liczy 23 nauczycieli. “Urosła” też szkoła, w której przybyły 2 pomieszczenia lekcyjne.

   Rok przedszkolny rozpoczęliśmy liczbą  49 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych. Z  uwagi na dużą liczbę dzieci starszych w budynku szkoły nadal funkcjonuje oddział „0” liczący 24 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Drugi oddział przedszkolny funkcjonuje w budynku przy parku i liczy 25 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.

   Wszystkim dzieciom szkolnym i przedszkolnym życzymy, aby właśnie rozpoczynający się rok był pełen wrażeń, ciekawych przygód, zdobytych umiejętności, rozwijanych talentów i poszerzonej wiedzy.

Nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości, cierpliwości i dużo wyrozumiałości.