Smolice czytają dzieciom…

Rozpoczęliśmy cykl „Smolice – czytają dzieciom”.

Pierwszymi osobami, które czytały naszym dzieciom bajeczkę, były panie bibliotekarki z naszej smolickiej biblioteki –  panie Katarzyna i Anna Bella. Kolejną osoba była pani dyrektor Marlena Kamińska.